นักวิจัยพบว่าชุดตรวจเชื้อเอดส์ด้วยตนเองที่บ้านได้รับความนิยมและมีความแม่นยำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

ชุดตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยตนเองมีความถูกต้องแม่นยำ โดยเฉพาะหากการตรวจดำเนินการตามการกำกับของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ ชุดตรวจหาเอดส์ด้วยตนเองจะตรวจหาแอนติบอดี้หรือภูมิต้านทานที่ร่างกายสร้างขึ้นมาต่อต้านเชื้อเอชไอวี ไม่ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีแต่อย่างใด แต่เนื่องจากภูมิต้านทานร่างกายเหล่านี้มักจะไม่ปรากฏทันทีหลังการติดเชื้อ แต่จะสร้างขึ้นหลังจากติดเชื้อไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง การตรวจหาเชื้ออาจจะได้ผลเป็นลบ

 

credit : https://www.voathai.com/a/hiv-self-testing-tk/1676176.html