มาทำความเข้าใจใหม่! เชื้อ HIV และ เอดส์ แตกต่างกันอย่างไร !

เชื้อ HIV แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

  1. ระยะแรก เป็นระยะที่ไม่มีอาการ ซึ่งเรียกว่า อยู่ในภาวะเริ่มติดเชื่อ และเมื่อเวลาผ่านไป 5-7 ปี จะเข้าสู่
  2. ระยะที่สอง เรียกว่าเริ่มมีอาการ จะมีลักษณะของตุ่มขึ้นตามร่างการ มีเชื้อราในปาก งูสวัด เป็นต้น หลังจากระยะที่สอง จะใช้เวลาเพียง 1-2 ปี ก็จะเข้าสู่
  3. ระยะที่สาม ซึ่งเป็นขั้นรุนแรก จะเรียกว่า ผู้ป่วยโรคเอดส์เต็มขั้นเนื่องจากระยะนี้ ภูมิคุ้มกันจะตกค่อนข้างรวดเร็ว และจะมีอาการ เช่น เชื้อราขึ้นสมอง วัณโรค ต่อมน้ำเหลืองกระจายทั่วร่างกาย ปลอดอักเสบ หรือเชื้อไวรัสขึ้นจอตาถึงขั้นตาบอดเป็นต้น