อุปกรณ์ในกล่อง

ชุดตรวจ HIV 1 ชุด สำหรับการใช้ตรวจหนึ่งครั้ง ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ผ่านมาตราฐานการผลิตระดับสูงสุด

ตลับตรวจ HIV

1. ตลับตรวจ

HIV Test Thailand แผ่นแอลกอฮอล์

2. แผ่นแอลกอฮอล์

เข็มเจาะเลือด

3. เข็มเจาะเลือด

HIV Test Thailand หลอดดูด

4. หลอดดูดน้ำยาและเลือด

HIV Test Thailand น้ำยา

5. น้ำยาสำหรับตรวจ

วิธีใช้ชุดตรวจ

  1. ทำความสะอาดปลายนิ้วมือด้วยแผ่น Alcohol เช็ดให้สะอาด รอจนปลายนิ้วมือแห้ง
  2. บิดเข็มเจาะเลือดตามลูกศรเปิดฝาเข็มออกและกดเข็มเจาะเลือดลงที่ปลายนิ้วมือ
  3. หยดเลือดลงในตลับตรวจบริเวณช่อง S ประมาณ 1 – 2 หยด
  4. ใช้หลอด ดูดน้ำยาสำหรับตรวจ หยดลงในตลับตรวจบริเวณช่อง S อีกครั้งจำนวน 4 หยด
  5. รอผลประมาณ 15-20 นาที ผลตรวจจะแสดงบริเวณช่อง T | C หากนานกว่านี้แล้วผลตรวจยังไม่แสดงถือว่าการตรวจผิดผลาด
วิธีอ่านผลตรวจ

วิธีอ่านผลตรวจ

Positive Result: ผลบวก (พบเชื้อ HIV)
จะปรากฎเส้นสีแดง 2 เส้น บริเวณตัว C และ T ในบางกรณีจะเป็นเส้นสีแดง 1 เส้น และสีชมพูอีก 1 เส้น

Negative Result: ผลลบ (ไม่พบเชื้อ HIV)
จะปรากฎเส้นสีแดงหรือชมพูเฉพาะบริเวณตัว C

Invalid Result: ไม่แสดงผล (การตรวจผิดผลาด)
จะไม่ปรากฎเส้นหรือปรากฎเส้นเฉพาะบริเวณตัว T