ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคเอดส์และ HIV ให้หายขาด อย่างไรก็ตามการรักษาสามารถควบคุมเชื้อเอชไอวีและช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี

ถ้าคุณคิดว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีสิ่งสำคัญคือต้องได้รับการทดสอบเพื่อหาสถานะเอชไอวีของคุณ การทดสอบเป็นวิธีเดียวที่จะทราบว่าคุณมีไวรัสหรือไม่

หากคุณได้รับการทดสอบแล้วและผลลัพธ์ของคุณกลับมาเป็นบวกคุณจะได้รับคำแนะนำให้เริ่มการรักษาทันที การรักษาเป็นวิธีเดียวในการจัดการเชื้อเอชไอวีของคุณและป้องกันไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันเสียหาย นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีกับคู่นอนของคุณ

ดังนั้นการตรวจ HIV อย่างสม่ำเสมอจึงสำคัญมาก หากทราบผลแล้วสามารถเข้ารับการรักษา และมีสุขภาพที่ดีเหมือนคนปกติทั่วไปด้วยนะคะ