แจ้งชำระเงิน

ช่องทางการแจ้งชำระเงิน

  1. ทางไลน์ @hivtest.in.th
  2. ทางเว็บไซด์ www.hivtest.in.th/confirm-payment