แจ้งชำระเงิน

ช่องทางการแจ้งชำระเงิน

  1. ทางไลน์ @hivtest.in.th
  2. ทาง Facebook Page : facebook.com/hivtest.in.th
  3. ทางเว็บไซด์ www.hivtest.in.th
  4. ทาง E-mail : hivtestthailand@gmail.com