มาดูกันว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้าง

  1. ตลับตรวจ
  2. แผ่นแอลกอฮอล์
  3. เข็มเจาะเลือด
  4. หลอดดูดน้ำยาและเลือด
  5. น้ำยา

HIV Test Product อุปกรณ์ในกล่อง