การติดเชื้อ Hiv สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปรกติ เพราะเชื้อไม่สามารถแพร่กระจายได้ โดยการสัมผัส หรือ พูดคุย การติดเชื้อจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำจึงทำให้มีอาการเจ็บป่วยได้ง่าย ถึงการติดเชื้อจะทำการรักษาได้ยากแต่การดูแลสุขภาพที่ดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็จะทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้