• เอชไอวี เป็นไวรัสที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกัน หากไม่ได้รับการรักษาระบบภูมิคุ้มกันของบุคคลจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์
  • เอดส์ หมายถึงกลุ่มอาการและอาการป่วยที่เกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี

การทดสอบเอชไอวีเป็นประจำจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงการรักษาได้หากต้องการและรักษาสุขภาพ

hivtestthailand จำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ทราบผลเร็วและแม่นยำ