28 10, 2017

ทำไมต้องตรวจเอดส์อย่างน้อยปีละครั้ง

By |28 ตุลาคม 2017|ข่าวสาร|

ซื้อชุดตรวจ HIV : มีการคาดประมาณว่ามีคนไทยติดเชื้อเอดส์ตั้งแต่ต้นทั้งสิ้นหนึ่งล้านสองแสนคน เสียชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่ง คาดประมาณว่ามีคนไทยที่ติดเชื้อเอดส์ซึ่งมีชีวิตอยู่ขณะนี้ประมาณ 6 แสนคน มีคนไทยติดเชื้อรายใหม่ขณะนี้ประมาณปีละ 16,000 [...]

18 09, 2017

รักษาโรคเอดส์ ใกล้ความจริง ยาตัวใหม่ขจัด HIV ได้ 100%

By |18 กันยายน 2017|ข่าวสาร|

รักษาโรคเอดส์ ใกล้ความจริง ยาตัวใหม่อาจขจัดเชื้อ HIV ออกจากร่างกายได้ 100% ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 5 แห่ง กำลังทดสอบวัคซีนรักษาโรคเอดส์กับผู้ป่วยจำนวน [...]

24 08, 2017

ใครบ้างที่ควรตรวจหาเชื้อ HIV ?

By |24 สิงหาคม 2017|ข่าวสาร|

ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และต้องการรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอดส์หรือไม่ ผู้ที่ตัดสินใจจะมีคู่หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา ผู้ที่สงสัยว่าคู่นอนของตนจะมีพฤติกรรมเสี่ยง ผู้ที่คิดจะตั้งครรภ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และลูก ผู้ที่ต้องการข้อมูลสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของร่างกาย เช่น ผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ (บางประเทศ)

6 08, 2017

ชุดตรวจเชื้อเอดส์ด้วยตนเองที่บ้านได้รับความนิยมและมีความแม่นยำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

By |6 สิงหาคม 2017|ข่าวสาร|

นักวิจัยพบว่าชุดตรวจเชื้อเอดส์ด้วยตนเองที่บ้านได้รับความนิยมและมีความแม่นยำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ชุดตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยตนเองมีความถูกต้องแม่นยำ โดยเฉพาะหากการตรวจดำเนินการตามการกำกับของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ ชุดตรวจหาเอดส์ด้วยตนเองจะตรวจหาแอนติบอดี้หรือภูมิต้านทานที่ร่างกายสร้างขึ้นมาต่อต้านเชื้อเอชไอวี ไม่ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีแต่อย่างใด แต่เนื่องจากภูมิต้านทานร่างกายเหล่านี้มักจะไม่ปรากฏทันทีหลังการติดเชื้อ แต่จะสร้างขึ้นหลังจากติดเชื้อไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง การตรวจหาเชื้ออาจจะได้ผลเป็นลบ   credit [...]

5 08, 2017

HIV และ ประชากรที่ถูกลืม

By |5 สิงหาคม 2017|ข่าวสาร|

HIV และ ประชากรที่ถูกลืม ทุกๆ 9.5 นาที จะมีผู้ได้รับ HIV เพิ่มขึ้นหนึ่งรายใน U.S. [...]

3 08, 2017

ร่วมรณรงค์ ยุติเอดส์ ในปี 2573

By |3 สิงหาคม 2017|ข่าวสาร|

"ร่วมรณรงค์ ยุติเอดส์" ในปี 2573 ร่วมรณรงค์ ยุติเอดส์ ในปี 2573 [...]

1 08, 2017

เปิดตัว Facebook Fanpage ของเรา

By |1 สิงหาคม 2017|ข่าวสาร|

พบกันข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ HIV รู้เท่าทัน HIV เทคโนโลยีการรักษา รายการรณรงค์เกี่ยวกับ HIV สินค้าชุดตรวจ HIV การตรวจ HIV [...]

Go to Top